LBB Makelaars

Copyright

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de LBB Woningmakelaars.

Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden en het voor studiedoeleinden te gebruiken.

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft foto’s en afbeeldingen die door de diverse leveranciers zijn aangeleverd. Van deze foto’s en afbeeldingen ligt het copyright bij de betreffende fotograaf/merk. LBB Woningmakelaars heeft toestemming deze informatie op deze site te publiceren. Ook deze informatie niet zonder toestemming van LBB Woningmakelaars worden gebruikt op welke manier dan ook.